Kimono, woodcut, chine colle, thread
woodcut, chine colle
woodcut, chine colle
woodcut, mixed media
prev / next